11. Thomas Petit

Een sociaal, ecologisch en progressief Melle - Geraardsbergsesteenweg

Melle heeft een bruisend verenigingsleven.

Na 5 jaar voorzitterschap bij het Melse jeugdhuis weet ik dat publieke ontmoetingsplekken van niet te onderschatten belang zijn voor vele Mellenaars. Daar wil ik nog meer op inzetten. 

Hoe fantastisch zou het zijn om ...

  • een openbare BBQ-plaats te hebben aan de Kouterslag?
  • een jaarlijks Mels festival te organiseren van, voor en door Mellenaars?
  • een repetitieruimte te laten runnen door vrijwilligers zodat Melse jongeren hun muzikale talenten kunnen ontdekken? 

Dit alles moet natuurlijk toegankelijk zijn voor elke Mellenaar, ongeacht huidskleur, afkomst of religie.

Ik ga voor een sociaal, ecologisch, en progressief Melle. Daarom kies ik voor Groen, jij ook?

Met Groen maken we van ecologie een politieke prioriteit. Een gemeentebestuur dat echt bekommerd is om het milieu, geeft het goede voorbeeld op vlak van duurzaam bouwen, gebruik van groene energie en natuurbehoud.

We beperken de inspraak van burgers niet tot het stemhokje. Adviesraden moeten echte inspraak krijgen in het vormgeven van beleid. Maar ook buiten de officiële kanalen om moet de Melse politiek burgerparticipatie stimuleren.