12. Katrien Cuypers

Natuur én cultuur! - Braamboslaan

Als mama van een kind in de lagere school, vind ik veilige fietsroutes (zowel van en naar school als naar buitenschoolse activiteiten) een prioriteit voor Melle .... en voor iedereen die al eens graag de fiets neemt!

Ik hou enorm van stappen in de natuur - een kostbaar goed - en ben als bibliothecaris uiteraard een grote boeken- en filmliefhebber. 

Artsen zonder Grenzen, 11.11.11 Melle, de Liga voor Mensenrechten ... ik draag deze organisaties een warm hart toe.

Cultuur moet voor iedereen zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk blijven