14. Rita De Vetter

Een massa sociale ervaring - Driebunderputlaan

'Groen' is 'thuiskomen' en iets wat al heel lang in mijn leven aanwezig is. Ik probeer dit ook door te trekken in mijn manier van denken en het vooral ook te doen: in voeding, kleding, verplaatsingen, gebruik van energie enz.

Groen is mijn manier van leven en beleven

Ik ben geen grote babbelaar, maar een doener: als vrijwilliger bij Oxfam FairTradeGemeente, als secretaris van de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) enz. 

Als verpleegster was ik vroeger aan het werk op het platte land in het buitenland en later ook nog in Woonzorgcentrum Kanunnik Triest. Ik ben nu 72 jaar en dus verpleegster op rust. 

 

Moeder van Hilde, Katrien, Barbara, Johan(+), Chica en Tino

Oma van Joshua, Darla, Stanley en Oliver