15. Karel Van Damme

Aandacht voor wie kwetsbaar is - Regenboog

Mijn visie op politiek engagement is ontstaan uit mijn actieve loopbaan in enerzijds een jeugdbeweging en anderzijds in de ziekenzorg.

Wie beleid voert, moet oog hebben voor wat mensen boeit en verbindt

Een samenleving is levenskrachtig als jongeren kansen krijgen om zich op een speelse en creatieve manier te ontplooien in verbondenheid met elkaar.

Politiek dient in zijn functioneren zorgzaam om te gaan met zijn burgers, met een bijzondere aandacht voor wie kwetsbaar is. 

Mijn engagement in het koorleven heeft mijn oren geopend voor wat mooi is.