17. Chris Verstraete

Voor een bruisend, plezanter Melle - Collegebaan

Maak Melle meer vooruitstrevend, creatiever en plezanter!

Melle mag voor mij, als gepensioneerde, meer vooruitstrevend, creatiever en plezanter zijn met bv. een bruisend dienstencentrum, meer aandacht voor vrijwilligers (waar ik mijn hele loopbaan voor heb gewerkt) en serieuze ondersteuning van mantelzorgers.

Als voetganger en fietser droom ik van woonstraten zonder doorgaand verkeer en brede voetpaden zonder hinderlijke verkeersborden en andere obstakels.

Waarom zouden we niet van zoveel mogelijk straten speelstraten maken waar onze (klein)kinderen veilig mogen en kunnen spelen en wijkparkjes creëren met picknick-mogelijkheden waar jong en oud elkaar ontmoeten.

Laat ons overstappen van de theorie van het haalbare naar de praktijk van het onhaalbare, zoals ooit iemand 'Loop naar de maan!' letterlijk heeft genomen.