19. Rudy De Mol

De natuur kent voor hem weinig geheimen - Nonnenwegel

Na een loopbaan van 32 jaar als beleidsadviseur en natuurwachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos, kan ik nu meer tijd maken voor mijn hobby's: lezen, geschiedenis, fietsen en wandelen. Ik observeer vaak de natuur en film graag fauna en flora. Bij de Minder Mobielen Centrale doe ik vrijwilligerswerk en ik zwerf graag in de bossen van Frankrijk. 

Veilige fietsinfrastructuur in Melle!

Sinds mijn opleiding tot natuurgids (in 1978) begeleid ik regelmatig natuurwandelingen voor een verscheiden publiek. Bij Natuurpunt CVN ben ik als vrijwilliger docent en mentor bij de vorming van natuurgidsen. Ik ben ook vrijwilliger bij Natuurpunt en zetel als hun vertegenwoordiger in de milieuraad. Ik ben gids in het Aelmoeseneiebos waar ik meewerk aan het programma 'Het pratend bos' voor scholen. 

Mijn bezorgdheden:

  • de klimaatopwarming en de gevolgen in de nabije toekomst
  • het reduceren van het gebruik en het duurzaam en proper recycleren van plastiek.
  • het reduceren of volledig afschaffen van het gebruik van kankerverwekkende herbiciden op en rond de spoorwegterreinen
  • een duurzaam gebruik van milieuvriendelijke energie
  • een stiller Melle
  • de bevolking sensibiliseren rond de problematiek van het zwerfvuil
  • maar vooral: veilige fietsinfrastructuur in Melle!