2. Kathleen Snyers

Sterk engagement - Merelbekestraat

In 2012 kwam ik met mijn man en drie dochters in Melle Vogelhoek wonen. Melle is voor mij een gastvrije gemeente waar het aangenaam en rustig wonen is, maar het is ook een gemeente met veel groeipotentieel op vlak van maatschappelijke betrokkenheid en beleving.

Spontane ontmoeting, ondernemende burgerinitiatieven en een groenere omgeving!

Ik ga voor een Melle waar mensen elkaar spontaan ontmoeten en waar plaats is voor ondernemende burgerinitiatieven in een groenere omgeving. Waar alle leeftijden samen kunnen leven en sociale cohesie wordt aangemoedigd en bevorderd. Dat betekent meer ongerepte ravotplaatsen voor onze kinderen, lommerrijke trefpunten voor onze oudere generatie, maar evengoed meer gelegenheid voor ongedwongen buurtbijeenkomsten op de hoek van de straat of publieke activiteiten op nieuwe, groene ontmoetingsplaatsen.

Vanuit mijn professionele achtergrond in de muzieksector geloof ik sterk in de verbindende kracht van cultuur, in de ruime zin. Elke Mellenaar moet, ongeacht zijn/haar achtergrond, leeftijd en leefsituatie, cultuur kunnen beleven. Elke inwoner heeft bovendien recht op een cultuuraanbod waarin iedereen zijn gading vindt en waarin Melse artiesten, kunstenaars en musici een platform krijgen.

In mijn vrije tijd ben ik actief bestuurslid van de vzw SOS Syrian Children (hulp aan oorlogskinderen in Syrië) en stichtend lid van het Voedselteam Hazenakker. Thuis organiseer ik af en toe een concert of een lezing rond afvalbeperking en duurzame levensvormen. Mijn brede interesses in de vluchtelingenproblematiek, humane zorgverlening én in een duurzame, lokale en gezonde voedingsketen vertaal ik vanzelfsprekend in mijn politiek engagement.