4. Ans Anthuenis

Een hart voor zorg én groen - Geraardsbergsesteenweg

Vanuit respect voor mens en milieu vind ik dat we op een duurzame manier met elkaar, met dieren en de natuur moeten omgaan. 

Als mama van drie kinderen heb ik bijzondere aandacht voor het schoolgebeuren, de opvangmogelijkheden, het vrijetijdsaanbod en de veiligheid in Melle.

Als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg heb ik oog voor de mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij.

Ik heb steeds een groen hart gehad en wil graag voldoende groene rust- en speelplaatsen in de buurt.