8. Anneleen Monsieur

Sportvrouw in hart en nieren - Driesstraat

Maak sport, cultuur en vrijetijdsbesteding toegankelijk voor iedereen!

Anneleen is 40 jaar, mama van 2 tieners en ze werkt bij G-sportfederatie Parantee-Psylos. 

Ze vraagt meer aandacht voor zwakke weggebruikers en minder mobiele mensen, een goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer en een veilige leefomgeving: fietspaden waar nodig en obstakelvrije voetpaden. 

Sport, cultuur en vrijetijdsbesteding dienen toegankelijk te zijn voor iedereen, óók voor mensen die het minder breed hebben of minder mobiel zijn.