9. Johan Devolder

Kiezen voor duurzaamheid en biodiversiteit - Vossenstraat

Melle trekt veel jonge gezinnen aan. 

De komende jaren is een nieuw project nodig, in lijn met de noden en waarbij de inbreng van inwoners essentieel is.

Ik kies voor een gemeente waar elke burger actief kan meedenken over het bestuur van de gemeente en over de organisatie van de samenleving.

Kiezen voor ecologische participatieprojecten en burgerinitiatieven brengt mensen dichter bij elkaar en versterkt de band met de natuur rond ons.

Melle kan terug een groene gemeente worden met waardevolle openbare ruimtes. Wij willen open ruimtes behouden en ze opnieuw inrichten, waarbij ontmoeting en sociale cohesie centraal staan.

Wij kiezen voor biodiversiteit en duurzaamheid.

 

Voorzitter Groen Melle