Ans Anthuenis

Bestuurslid

Als mama van drie kinderen heb ik bijzondere aandacht voor het schoolgebeuren, de opvangmogelijkheden, het vrijetijdsaanbod en de veiligheid in onze gemeente.
Vanuit mijn job als begeleidster in de bijzondere jeugdzorg heb ik oog voor de mens die het wat moeilijker hebben in de maatschappij.
Ik heb steeds een groen hart gehad en wil graag voldoende groene rust- en speelplaatsen in de buurt.