Een gemeente met een duurzame toekomst

Groen maakt van Melle een gemeente met toekomst, met aandacht voor een duurzame leefomgeving, een afdoend klimaatactieplan en een gezonde en evenwichtige leefomgeving.

Groen Melle gaat voor:

 • schone en betere lucht
  • We nemen maatregelen om de schadelijke uitstoot van het verkeer in te perken, in het bijzonder in de omgeving van onze scholen. Kinderen hebben recht op gezonde en zuivere lucht
  • We promoten het gebruik van de fiets om het aantal autokilometers te verminderen
  • We plannen carpoolparkings en platformen voor autodelen
 • een kwaliteitsvolle en lokale voedselketen
  • We geven boeren en producenten uit de buurt de kans om hun producten rechtstreeks aan de Mellenaars te verkopen op onze boerenmarkten. Deze markten worden op verschillende tijdstippen en locaties georganiseerd
  • We stimuleren de Mellenaars om te kiezen voor gezonde voeding met minder vlees
  • We trekken de lijn van gezonde voeding verder in de Melse scholen, de zorgsector, enz.
 • een degelijk afvalbeleid en het verminderen van afval met een belastende impact op het milieu. We dragen het bannen van plastic hoog in het vaandel
  • We organiseren preventieve acties voor producenten en handelaars om afval te voorkomen en te vermijden
  • We controleren en sanctioneren zwerfvuil en sluikstorten
  • We introduceren een herbruikbare boodschappentas: ‘de zak van Melle’
  • We kopen herbruikbare bekers aan en gebruiken die tijdens gemeentelijke en publieke evenementen
  • We stimuleren hergebruik en bevorderen de deel- en participatie-economie in de gemeente: Repair Cafés, een kringloop- of weggeefwinkel, rommelmarkten en garageverkopen, enz.
  • Als afval niet kan opgehaald worden, bekijken we samen met de intercommunale wanneer er inhaalrondes gepland worden. Duidelijke en snelle communicatie is hierbij belangrijk
 • alternatieve, milieuvriendelijke energie die de ecologische voetafdruk in Melle verkleint
  • We kiezen voor groene stroom (windmolens, zonnepanelen) en stimuleren gezamenlijke aankopen
  • We passen de uren van onze straatverlichting aan en kiezen resoluut voor LED lampen
  • We anticiperen op de strengere CO2-regels in 2020 en plaatsen laadpalen voor elektrische wagens
 • een concreet en effectief burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie
  • We maken het gemeentelijk klimaatactieplan concreter en voeren het stapsgewijs uit
  • We zetten ons in voor meer premies en subsidies
  • We stellen een energiegedragscode op voor alle openbare gebouwen en zoeken samen met de handelaars hoe zij dit ook kunnen doen
  • We stimuleren de passiefbouw van gebouwen en de plaatsing van zonnepanelen op deze gebouwen