Een andere mobiliteit

Groen Melle streeft naar een veilige gemeente met een mobiliteitsplan op maat van álle gebruikers. Het STOP principe - stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens - staat voorop en we richten ons in de eerste plaats op de actieve weggebruikers: voetgangers en fietsers staan centraal.

Voor Groen Melle primeert:

 • investeren in veilige, toegankelijke en volwaardige voet- en fietspaden
  • Kinderen en ouders verdienen een traject zonder risico’s naar school
  • We experimenteren met fietsstraten
  • We zorgen voor veilige en duidelijke oversteekplaatsen
  • Rolstoelgebruikers, minder mobiele en slechtziende inwoners en senioren moeten zich vlot kunnen verplaatsen op trottoirs en wandelpaden zonder hindernissen
  • We ondersteunen de toegankelijkheid van handelszaken, kantoren en openbare gebouwen en belonen wie hiervoor inspanningen doet
 • een positieve keuze voor voetgangers en fietsers in het lokale verkeer
  • Zone 30 wordt de norm in de woonkernen
  • We toetsen systematisch of voetgangers en fietsers een veilige plaats hebben in de straten en nemen maatregelen waar nodig
  • Doorgaand verkeer weren we uit de woonkernen en we treden op tegen sluipverkeer
  • We bevorderen autodelen en starten hierbij met voertuigen van de gemeente
  • We pleiten voor meer en beter openbaar vervoer: de verlenging van de tram, een betere bediening van de woonkernen en P&R-zones aan knooppunten van openbaar vervoer
  • We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets voor korte afstanden
 • een aantrekkelijke en actieve week van de Mobiliteit
  • We betrekken de Mellenaars en de adviesraden om deze week in te vullen
  • We organiseren een Autoloze zondag
 • een comfortabele infrastructuur voor voetgangers en fietsers:
  • We plaatsen voldoende (overdekte) fietsstallingen aan scholen, jeugdverenigingen, polyvalente zalen en openbare gebouwen
  • We zorgen voor fietsparkeerplaatsen bij alle gemeentelijke evenementen (kermis, 11 juli viering …)
  • We richten ‘stop- en stap’-plaatsen in waar ouders hun kinderen met de auto kunnen afzetten en vanwaar de kinderen veilig te voet naar school stappen. Dit kan eventueel in georganiseerde staprijen
  • We investeren in meer, betere en ook slimme verlichting van fietspaden