Een groene gemeente

Groen wil de openbare ruimtes in Melle behouden, opwaarderen en op zoek gaan naar nieuwe groenruimtes. De aanwezige natuur moet behouden blijven en indien mogelijk versterkt worden.

We stappen af van de traditionele grasvelden en kiezen inheemse planten om pleinen en groene zones in te richten. We vormen die om tot  natuurrijke ontmoetingsplaatsen, afgestemd op de buurt en met een evenwicht tussen recreatie en natuurwaarden. 

We kiezen voor een beheer gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.

We kiezen voor een ‘groene beleving’ via:

 • een doordacht groenbeleid
  • (Her)plant, snoeit en maait vanuit een doelgericht beheer met lange termijn objectieven
  • Kiest voor natuurlijke, streekeigen aanleg met minimaal onderhoud en maximale natuurwaarde
  • Zorgt voor duidelijke aanwezigheid van natuurlijke elementen in het straatbeeld
  • Brengt versnippering van natuur in kaart en zorgt voor herverbinding tussen waardevolle gebieden
  • Zorgt voor welbehagen bij bewoners door het herstellen van het contact met de natuur
  • Komt tot stand na overleg met de buurt en geeft deels verantwoordelijkheid aan de mensen/buurt zelf
 • meer groen in het straatbeeld
  • We moedigen straatgeveltuintjes aan
  • We plannen ‘bloembakacties’ waarbij Mellenaars hun bloembakken aan een verminderde prijs kunnen laten vullen op de markt, bij de boer, enz. op voorwaarde dat ze op de vensterbank aan de straatkant verschijnen
  • We bannen zoveel mogelijk beton uit het straatbeeld en kiezen liever voor heggen en struiken
  • We stippelen de actie ‘365 bomen per jaar’ uit in samenwerking met bv. de Tuinbouwschool. Daarbij kiezen we voor vruchtdragende bomen en struiken
  • We leggen bloemenweides aan: ze vragen weinig onderhoud, zijn relatief goedkoop en lokken nuttige dieren en insecten zoals bijen aan
  • We bevorderen waterdoorlaatbare bestrating en groendaken
 • ecologische participatieprojecten en burgerinitiatieven
  • We werken intergenerationele projecten uit met bv. Karus of zorgcentra om samen met buurtbewoners gezamenlijke moestuinen aan te leggen. We stimuleren scholen om hetzelfde te doen. Met de gekweekte groenten kan soep gemaakt worden. We denken na over een eventuele financiering, een ‘soepsidie’
  • We informeren en stimuleren de Mellenaars over bestaande (Voedselteam vzw, Pluk Gent, De Wassende Maan, Velt, Tuin Hier, enz.) en nieuwe initiatieven (plukvelden, kippenrennen …)
  • We bevorderen de samenwerking tussen natuurverenigingen en andere belanghebbenden (eigenaars, gebruikers …) om de natuur en open ruimte in Melle toekomstgericht te beheren
 • het behoud en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Ontmoeting en sociale cohesie staan hierbij centraal
  • We behouden maximaal de historische dorpsgezichten
  • We creëren avontuurlijke speelruimtes en trefpunten voor kinderen en jongeren
  • We maken schaduwrijke rustpunten, bv. op de Kouterslag en installeren publieke picknickplaatsen
  • We prikkelen milieubewuste, zelfstandige starters om een tijdelijke invulling te geven aan leegstaande ruimtes
  • We inspireren inwoners om buurtprojecten op te starten op braakliggende gronden, zoals bv. gemeentetuinen
  • We ondersteunen nieuwe woonvormen als co-housing, kangoeroewoningen, enz.