Een sociale gemeente

Groen wil een gemeente op mensenmaat waar elke inwoner zich goed voelt en fier kan zijn om in Melle te wonen. Een gemeente waar de Mellenaar kan leven en beleven.

Daarom wil Groen:

 • het ‘samen’ wonen in de buurten versterken
  • Via wijkbudgetten betrekken we de buurten actief bij het organiseren van projecten die mensen dichter bij elkaar brengen
  • We starten buurtzorgprojecten op die mensen ertoe aanzetten om elkaar te helpen
  • Ook de wijkagenten worden actief betrokken bij de buurtwerking
  • We experimenteren met gevelbanken waar je elkaar kan ontmoeten
 • de gezamenlijke cultuur- en sportbeleving in Melle activeren
  • We ondersteunen de Melse verenigingen bij de organisatie van evenementen
  • We willen zoveel mogelijk Mellenaars betrekken bij cultuur en hebben daarbij aandacht voor kansengroepen
  • We sluiten Melle aan bij de UiTPAS
  • We maken alle gemeentelijke activiteiten toegankelijk voor alle geïnteresseerde inwoners
  • We zorgen voor meer transparantie in beslissingen, bv. over het gebruik van openbare gebouwen
  • We bouwen de Kouterslag verder uit als knooppunt van ravotten, spelen, recreatie, sporten, ontspannen en rustige natuurbeleving. Picknicken kan! We durven te experimenteren met bv. een publieke BBQ-plaats, met film op het gras ... We reserveren deze publieke ontmoetingsplaats voor voetganger en fietser, voor meer groen en ver weg van het autoverkeer. Daarbij besteden we aandacht aan inspraak van elke gebruiker, duurzaamheid en laagdrempeligheid. Samen willen we deze ontmoetingsplaats bij uitstek netjes en afvalvrij houden
 • van Melle een kindvriendelijke gemeente maken
  • We pleiten voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang
  • We kiezen voor een samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen in Melle
  • We willen goede voor- en naschoolse kinderopvang organiseren over de grenzen van de netten heen
  • We breiden de gemeentelijke vakantiewerking (speelplein, sport- en andere kampen) uit en spreiden die beter over de gemeente
  • We voorzien een speelhoek in het gemeentehuis en rustige borstvoedingsruimtes in openbare gebouwen
  • We betrekken kinderen en jongeren actief bij plannen en beslissingen zoals de bouw van de nieuwe school, de (her)aanleg van het gemeenteplein, de inkleding van de Kouterslag …
 • jongeren en de jeugdwerking optimaal ondersteunen
  • We luisteren naar vragen en ideeën van jongeren, jeugdverenigingen en de jeugdraad en geven hen meer inspraak in het jeugdbeleid
  • We hebben aandacht voor de moeilijk bereikbare doelgroep van 14 tot 16-jarigen: we betrekken hen bij het activiteitenaanbod van de jeugdwerking en starten een jongerenwerking voor deze leeftijdsgroep op
  • We willen een toegankelijk en multifunctioneel jongerencentrum waar zowel de jeugddienst, het jeugdhuis, een fuifzaal, vergaderlokalen, repetitieruimtes enz. aanwezig zijn. Een allesomvattende infrastructuur werkt drempelverlagend en spoort jongeren aan om samen te komen en projecten op te starten
  • We willen een professioneel ondersteund jeugdhuis met een nieuw transparant subsidiemodel dat focust op dialoog en nieuwe projecten en initiatieven
  • We werken een gerichter communicatieplan uit om jongeren beter te bereiken: we investeren in social media tools, een aparte website en andere efficiënte communicatiekanalen om jonge Mellenaars in te lichten over de werking en activiteiten van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis
  • We gaan voor een laagdrempelige jeugddienst, waarbij de jeugdconsulenten tijd en ruimte krijgen om jongeren ook actief op te zoeken in hun eigen leefmilieu, bv. op bezoekdagen van kampen, op activiteiten van het jeugdhuis, bij sportverenigingen ...
 • een gemeente die aandacht heeft voor de zilveren generatie
  • We brengen zorg en sociale hulp (thuiszorgdiensten en zorgvoorzieningen ) tot bij de mensen en zorgen ervoor dat ze toegankelijk en betaalbaar zijn
  • We geven het OCMW een coördinerende rol via lokale (wijkgebonden) dienstencentra
  • We geven gehoor aan de wens van vele ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarom stimuleren we in de gemeentelijke verkavelingen een mix van traditionele en nieuwe woonvormen (levensloopbestendige woningen, co-housing, kangoeroewoningen, betaalbare serviceflats). We voeren ook een voorwaardelijke premie in voor noodzakelijke aanpassingen zoals bv. een traplift
  • We maken openbare gebouwen gemakkelijker toegankelijk voor ouderen
  • We passen de communicatie van de gemeente aan: we gebruiken heldere taal en zetten gepaste communicatiemiddelen in
  • Opdat ouderen de digitale trein niet zouden missen, ondersteunen en organiseren we initiatieven die digitale vaardigheden aanleren en onderhouden
  • We stimuleren de deelname van alle leeftijdsgroepen aan het verenigingsleven, buurtwerking en vrijwilligerswerk
  • We willen zitbanken op de juiste plaatsen en voldoende openbare toiletten in heel de gemeente 
 • armoede aanpakken
  • We sporen sociale noden actief op en zorgen voor een automatische toekenning van tegemoetkomingen, zodat iedereen krijgt waarop hij/zij recht heeft
  • We sporen (verborgen) armoede en eenzaamheid bij ouderen op via huisbezoeken, huisarts, thuiszorg …
  • We brengen zorg en sociale hulp bij mensen in nood
  • We geven het OCMW een actieve rol in het opsporen en bestrijden van armoede. Het OCMW beperkt zich niet enkel tot schuldbemiddeling en sanctionering, maar werkt ook preventief om te voorkomen dat mensen een schuldenberg opbouwen
 • een solidaire gemeente zijn
  • We ondersteunen de GROS op een actieve manier
  • We staan vluchtelingen op een humane manier bij
  • We werken actief mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)