Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Jij als Mellenaar krijgt een eerlijke kans krijgen om je dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen meetelt: dàt is waar Groene politiek om draait.

  • Iedereen heeft recht op een warm nest. We ijveren voor betaalbaar wonen voor ieder van ons.
  • Ook in Melle groeien kinderen op in armoede. Dat kunnen we niet met lede ogen aanzien. We brengen kansarmoede in kaart en bieden begeleiding en financiële steun waar nodig.
  • Jij bepaalt mee hoe Melle er morgen uitziet. Informeren, inspraak geven en zorgen voor transparantie zijn vanzelfsprekend.