Lokale realisaties

Voorstel mobiliteitsplan mist daadkracht en politieke moed!

Groen Melle pleit al lang voor het STOP principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagen). We zijn blij dat dit principe is opgenomen in de algemene visie en de doelstellingen van het mobiliteitsplan. Het is ook goed dat er na jaren beleid eindelijk opnieuw een voorstel voor een plan is. Maar om een strategie en een visie hard te maken, moeten er radicale keuzes worden gemaakt. Die durf om dingen te veranderen en acties te ondernemen, vinden wij niet terug in het mobiliteitsplan dat nu voorligt.