23 jan 2018

Melle sluit aan bij de Statiegeldalliantie

Op vraag van Groen Melle sluit ook de gemeente Melle zich aan bij de Statiegeldalliantie en pleit ze mee voor het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes. Zwerfvuil in Melle Zwerfvuil is een stevig probleem in Vlaanderen en ook de gemeente Melle heeft hier heel wat last van. Elk jaar organiseren de jeugdbewegingen in samenwerking met de gemeente opruimacties en ook heel wat gewone Mellenaars zijn ?regelmatig op pad om zwerfvuil op te rapen, zoals bv. de jonge Mattijs uit de Schauwegemstraat, die in december nog nipt naast de

Groene Pluim greep. Ook Groen Melle stroopt af en toe de mouwen op, zoals bij hun zwerfvuilactie in het Speelbos. In de zak zwerfvuil die ze toen ophaalden, zaten opvallend veel PET-flesjes en blikjes.

Steun van alle partijen

???Groen fractieleider Dominique Vandermeersch diende op de gemeenteraad van 22 januari 2018 een voorstel in om de gemeente Melle te laten aansluiten bij de statiegeldalliantie.

"Wij vragen dat Melle zich aansluit bij de Statiegeldalliantie om samen met andere overheden, milieuorganisaties, bedrijven en burgerinitiatieven de strijd aan te gaan tegen zwerfafval. Samen vragen we de Vlaamse Regering om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle drankverpakkingen, PET-flessen en blikjes."

Alle partijen steunden volmondig het voorstel van Groen fractieleider Dominique Vandermeersch om de gemeente Melle te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie.