Programma

Melle ...

Duurzame toekomst

Melle is een gemeente met toekomst.

Aandacht voor duurzaamheid, klimaat en gezondheid

Andere mobiliteit

Groen Melle maakt Melle veiliger met een mobiliteitsplan op maat van alle gebruikers. 

Elke Mellenaar kan zich vlot en veilig verplaatsen

Groene gemeente

Groen Melle beschermt de aanwezige natuur in Melle, behoudt de open ruimte en gaat na in welke straten en buurten nieuw groen kan worden aangelegd.

Een doordacht groenbeleid, biodiversiteit en duurzaamheid

Sociale gemeente

Groen wil een gemeente op mensenmaat waar elke inwoner zich goed voelt en fier kan zijn om in Melle te wonen.

Een gemeente om te leven en beleven

Waar Mellenaars mee besturen

Groen wil een gemeente waar elke burger actief kan meedenken over het bestuur van de gemeente en hoe het samenleven kan georganiseerd worden. 

Bepaal mee de toekomst van Melle

Download het programma

Download het programma van Groen Melle voor de gemeenteraadsverkiezingen.