Tijd voor objectieve informatie

21 Mei 2015

- persbericht 28 april 2015 Groen Progressief Sociaal Melle reageert op misleidende folder over Zeeschelde van W&Z: tijd voor objectieve informatieDe

nieuwe folder van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) over de plannen voor de Zeeschelde tussen Gent en Wetteren, verspreid op 22 april, misleidt de bevolking. "Scenario's met behoud van getijdenwerking en met de beste garantie voor natuurbehoud worden systematisch als te duur voorgesteld," zegt Maarten Huvenne, die als regiovoorzitter de mening van Groen Gent, Groen Destelbergen en Groen Progressief Sociaal Melle vertolkt. "Het favoriete scenario van W&Z, met pleziervaart en een sluis, komt zo ten onrechte als beste uit de bus." Tijd voor objectieve informatie!  

Geslaagde actiedag

Op zondag 19 april organiseerden milieuverenigingen en buurtverenigingen (Natuurpunt, GMF, JNM, GEzwiNT en FOS de Wouw)  een geslaagde actiedag tegen de bouw van een sluis en voor het behoud van de getijdenwerking in de Schelde. Nauwelijks drie dagen later buste W&Z in delen van Gent en Melle een 28 pagina's tellende glossy folder waarin het sluis-project wordt opgehemeld. Nochtans bestaat er voor dat project steeds minder politieke steun. Recent raakte bekend dat na Groen, sp.a en Open Vld nu ook N-VA Gent en CD&V Gent zich tegen de plannen van W&Z keren.

 

Misleidende promofolderGeen eerlijke berekening van alternatieven

Wat staat er eigenlijk op het spel? W&Z wil van de Zeeschelde een bevaarbare waterloop maken, toegankelijk voor pleziervaart. In dat scenario is een sluis noodzakelijk. "Groen heeft zich steeds verzet tegen die plannen", stelt Huvenne. "We pleiten voor het behoud van de unieke zoetwater-getijdenwerking om ecologische, financiële en veiligheidsredenen."

Dat de ingenieurs van W&Z net diezelfde redenen aanhalen om het sluisalternatief te bepleiten, noemt Huvenne misleidend. "W&Z stelt zijn plan telkens voor als het meest voordelige, terwijl de alternatieven, mét behoud van de unieke getijdenwerking, overdreven duur of onhaalbaar worden voorgesteld."

Een concreet voorbeeld: in een scenario met behoud van de getijdenwerking zouden baggerwerken om 494.000 m³ slib te verwijderen 11,4 miljoen euro kosten, terwijl baggerwerken voor het 'planalternatief' van W&Z (met sluis) begroot worden op 1,5 miljoen euro voor 163.000 m³ slib. Als je driemaal zoveel slib wegwerkt, kost dat dan het achtvoud? Of gebruikt W&Z kostenberekeningen om het eigen verhaal te ondersteunen?

Ook de kostprijs van een stormvloedkering, die de getijdennatuur intact zou laten en bij overstromingsgevaar even effectief is als een sluis, lijkt door W&Z doelbewust overschat. In de folder wordt de kost genoemd van een stormvloedkering over de hele Scheldebreedte. De prijs voor een minder brede kering, die evenveel garantie biedt voor de veiligheid, komen we niet te weten. Op die manier krijgen alternatieven die door andere specialisten worden aangedragen, geen faire kans.

Grondig, feitelijk debat

Groen vraagt om een grondig debat over dit onderwerp. De brochure is immers het zoveelste bewijs van de klacht dat W&Z in dit dossier geen rekening wenst te houden met eerder geopperde bezwaren én voorstellen van burgers, verenigingen en lokale besturen. We zijn verheugd dat de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts na de actiedag heeft meegedeeld dat hij het dossier naar zich toe wil trekken. Hopelijk volgt er dan ook snel een vergadering met alle betrokkenen ? lokale en Vlaamse politici, milieuverenigingen, buurtbewoners en W&Z ? waar alle scenario's op tafel komen. Groen blijft dit dossier van dichtbij opvolgen en plant nog een regionale actie in de komende maanden.

Melle monddood

Groen Progressief Sociaal Melle trok in december al aan de alarmbel, toen de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afsloot met W&Z. De financiële gevolgen daarvan zijn nog steeds onduidelijk en bovendien kan de gemeente enkel nog aan het handje van W&Z communiceren over het volledige project. - zie ook persmededeling van december 2014

Contact

Anneleen Monsieur - Gemeenteraadslid Groen Progressief Sociaal Melle - 0479 85 24 81 - [email protected]

Maarten Huvenne - Regiovoorzitter Groen Gent & Rand - 0497 89 25 87 - [email protected]

Caroline Van Peteghem - Gemeenteraadslid Groen Gent - 0495 52 88 20 - [email protected]

Roger Lybeer - Gemeenteraadslid Groen Destelbergen - 0472 40 83 46 - [email protected]