Waar Mellenaars mee besturen

Groen wil een gemeente waar elke burger actief kan meedenken over het bestuur van de gemeente en hoe het samenleven kan georganiseerd worden.

Groen Melle gaat voor :

 • het vergroten van de betrokkenheid van de Mellenaar bij het dagelijkse bestuur
  • We maken het gemakkelijker voor bewoners om vragen en agendapunten op de gemeenteraad te brengen
  • We gaan voor een transparante, eerlijke en open communicatie. We informeren van in het begin, verschillende malen en via diverse kanalen over plannen en projecten waar de Mellenaars belang bij hebben. Bij belangrijke aanpassingen in de ruimtelijke ordening en bij grote wegenwerken nodigen we de buurtbewoners minstens twee keer uit om de plannen toe te lichten en om hun feedback te krijgen
 • een kwalitatieve dienstverlening dicht bij de gebruiker
  • We willen de gemeentelijke dienstverlening uitbreiden door deze zowel in het centrum als op Gontrode en Vogelhoek te organiseren. Dit kan met een mobiel kantoor of met zitdagen in gemeentelijke infrastructuur in de wijken
  • We verdedigen een klantvriendelijke dienstverlening, met flexibele openingsuren
  • We werken aan een goedwerkend digitaal e-loket, maar behouden ook de dienstverlening aan het gewone loket
  • We willen goed geïnformeerde gemeentemedewerkers inzetten die onmiddellijk kunnen inspelen op noden en vragen van de inwoners
 • het rechtstreeks betrekken van de Adviesraden bij het bestuur
  • We betrekken de adviesraden zowel bij de opmaak als bij de jaarlijkse evaluatie van de beleidsplannen
  • Een adviesraad wordt systematisch om advies gevraagd bij belangrijke dossiers in hun beleidsthema: de Milieuraad voor het Milieubeleidsplan, de Mobiliteitsraad bij wegenwerken, enz.
  • Het gemeentebestuur informeert de adviesraden of ze hun adviezen volgen en motiveert grondig indien een advies niet gevolgd wordt
  • We vinden het belangrijk dat de adviesraden ondersteund worden door de bevoegde gemeentelijke ambtenaar
 • een gedeeld gebruik van de openbare gebouwen en materialen
  • We onderzoeken op welke manier gemeentelijke infrastructuur na de diensturen ook gebruikt kan worden door het verenigingsleven
  • We gaan ook na in hoeverre en met wie het gemeentelijk materiaal gedeeld kan worden, bv. een grasmaaier door een sportvereniging, een camionette voor het vervoer van materiaal door een buurtfeestcomité, enz.
  • We maken een duidelijke inventarisatie van de gedeelde materialen en zorgen voor een betere bekendmaking ervan bij de Mellenaars
 • het vereenvoudigen van procedures, reglementen en informatiekanalen
  • De gemeente dient transparant en helder te communiceren, zonder vakjargon, zodat elke Mellenaar duidelijk begrijpt wat bedoeld wordt
  • We maken de gemeentelijke website en het inschrijvingsprogramma duidelijk, eenvoudig in gebruik en voor iedereen toegankelijk